«Δικηγορία στην Κύπρο - Θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος», Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Λευκωσία 2017

Buy Now Price: €64.00

Description

Το δικηγορικό επάγγελμα είναι λειτούργημα. Έντιμο λειτούργημα. Η άσκηση της δικηγορίας είναι «τέχνη» βασισμένη στη νομική επιστήμη. Χωρίς τη δεύτερη δεν μπορεί να υπάρξει η πρώτη και χωρίς την πρώτη δεν μπορεί να ασκηθεί επιτυχής δικηγορία.


Το βιβλίο «Δικηγορία στην Κύπρο - Θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος» πραγματεύεται για πρώτη φορά το ιστορικό πλαίσιο του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο, τον ρόλο των δικηγόρων, τη σχέση τους με τους δικαστές, τους κανόνες δεοντολογίας, τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων νόμου, την επαγγελματική ευθύνη και τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα ως ηγέτη του Δικηγορικού σώματος, με κριτική διάθεση και αναφορά στη σχετική νομολογία.


Ειδικότερα, ιδιαίτερα κεφάλαια του έργου αφιερώνονται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου έναντι του πελάτη του, στην πειθαρχία και την εντιμότητα των δικηγόρων, στην άσκηση του επαγγέλματος από Κύπριους και Κοινοτικούς δικηγόρους και στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου.


Ακόμα, ο συγγραφέας πραγματεύεται με εμβρίθεια το θέμα της επαγγελματικής αμέλειας, τον περί Δικηγόρων Νόμο, τις σχέσεις Δικαστών και δικηγόρων, καθώς και ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας των δικηγόρων. Εξετάζει όμως και πρακτικά θέματα, όπως τη λειτουργία του δικηγορικού γραφείου, συνεντεύξεις με πελάτες και μάρτυρες, τη διαδικασία και προετοιμασία για την παρουσίαση της υπόθεσης στο δικαστήριο και την εξέταση μαρτύρων με ιδιαίτερη αναφορά στους εμπειρογνώμονες. Δίνονται ουσιαστικές συμβουλές στο ερώτημα τι πρέπει να επιδιώκεται και τι να αποφεύγεται για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.


Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τον Νόμο περί Δικηγόρων (Κεφ. 2) και τους κανονισμούς περί δεοντολογίας τους. Η έκδοση εμπλουτίζεται με πίνακες με πλούσια νομολογία και νομοθεσία, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.


Το βιβλίο, μοναδικό στο είδος του, αποσκοπεί στο να καταστεί απαραίτητο βοήθημα στον δικηγόρο και φοιτητή αλλά και στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να γνωρίσει το δικηγορικό επάγγελμα.